துக்க நிவாரணி | அமாவாசை அன்று கேட்க வேண்டிய அம்மன் பக்தி பாடல்கள் | மங்கள ரூபிணி

टिप्पणियाँ

 • 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👌🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 • 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • Om sakthi

 • 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹

 • Om Durga devi guide our family for healthy longlife style with family members and friends. Om Durga Namaha.

 • ஓம் துர்கா தேவி காமாட்சி

 • 🙏🌹🌺🌷Amma Saranam saranam saranam 🌷🌺🌹🙏

 • 🔱🔱🔱🔱🔱🔱

 • ஓம் துர்கா தேவியே போற்றி போற்றி

 • ஓம் சக்தி பராசக்தி 🤩🤩🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🍊🍊🍊🍊🍓🍓🍓🍓🍓🍓

 • ஓம்சங்கரியே சங்கடங்களை நீக்கும் சாமுண்டீஸ்வரியே போற்றிபோற்றி

 • 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌷🌷🌷🌷🌺🌺🌺🌺💮💮💮💮🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🙏🙏🙏

 • ❤️🙏🙏🙏🙏🙏❤️

 • தெய்வம் தான் துணை

 • 🙏🙏🙏

 • Amma kapathu amma

 • நன்றி நன்றி வணக்கம் ஓம் துர்காயநமஹ ஓம் சக்தியே போற்றி போற்றி போற்றி

 • ஓம் துர்க்கா போற்றி 🙏🙏🙏

 • 🙏🙏

  • ஒம் சக்தி துர்க்கை அம்மன் போற்றி

  • Omshridurkapotriom

 • மங்கள ரூபிணி சரணம் சரணம்🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🏵️🏵️🏵️🏵️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🥀🥀🥀🥀🥀